Kontakt

Na wszelkie pytania, propozycje, prośby czy sugestie z wielką chęcią odpowiem mailowo: 


katarzyna.marika@gmail.com